Website disclaimer

ColourPrint VOF besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. ColourPrint VOF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Copyright
De volledig website is het exclusieve eigendom van ColourPrint VOF. ColourPrint VOF geeft de bezoeker van deze site toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

E-mail disclaimer

De informatie en eventueel bijgevoegde bestanden in al onze e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van ColourPrint VOF en de afzender, is niet toegestaan. Als u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt het te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Als u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het originele bericht te vernietigen. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending.

In geval van e-mailberichten met drukproeven in de bijlage(n) vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het maken van een grafische opmaak is mensenwerk en ondanks alle uitgebreide interne controles kan een fout over het hoofd worden gezien. Om die reden verzoeken wij u onze drukproeven altijd goed te controleren. Zodra u akkoord geeft op de digitale drukproef, of een laatste versie voor productie wordt bevestigd, eindigt onze verantwoordelijkheid ten aanzien van fouten. Aanpassingen op uw verzoek, die afwijken van de oorspronkelijke door u aangeleverde kopij betekenen extra arbeid en worden in rekening gebracht.

Vragen?
Als u naar aanleiding van onze Disclaimer nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

+31 (0)318 544 666
[email protected]

Fokkerstraat 34
3905KV Veenendaal

Postbus 358
3900AJ Veenendaal

KVK Utrecht  30196958
BTW nr.  NL813221559B01